???????????????????????????????

Volám sa Lucia a vo voľnom čase najradšej

strhávam hrany šmirgľom,

ovoniavam drevo a nanášam glej na kožu.

Ďalej rada exportujem súbory do formátu stl.

A pestujem kaktusy.

 

My name is Lucia and in my free time i like to

remove edges with sandpaper, 

sniff to the wood and put bone glue 

on the leather.

I like to export files into stl format.

And growing cactuses.

 

Životopis

 

Dátum narodenia: 7.8.1988 v Čadci,

Slovenská republika

 

Vzdelanie: 

2011 – 2013 – pedagogické minimum,

výtvarná výchova

 

2007 – 2013 – Vysoká škola výtvarných

umení, katedra Dizajnu, 

ateliér Industrial dizajn

 

2010 – 2011 – zimný semester –

Erazmus výmenný pobyt, Hochschule

fur Gestalltung, Pforzheim, Nemecko

 

2003 – 2007 – Škola úžitkového

výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava,

Dizajn a tvarovanie dreva

 

Práca:

september 2013 doteraz – učiteľka

na ŠÚV J.Vydru v Bratislave

 

2013 – lektorka v Centre voľného 

času, Štefánikova, Bratislava

 

Iné aktivity:

 

2014 – medzinárodný workcamp,

Lauterbach, Nemecko, téma: príroda

a životné prostredie

 

jún 2014 –  Modrotlač – organizátorka.

Výroba modrotlačových foriem

a vzoriek látok  tradičnými technológiami,

výstava v Dizajn štúdiu ÚĽUV 

(Modré Blues)

 

leto 2013 – 1:1, architektonický workshop,

Trnavá hora pri Kremnici

 

Ocenenia:

 

Talent dizajnu 2013 Zlín – Špeciálna cena

poroty

Kruhy na vode 2012 – Uznanie

 

Iné znalosti:

 

Anglický jazyk – pokročilý

Nemecký jazyk – pokročilý (B1)

Španielsky jazyk – začiatočník

 

Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop

Rhino 3D modelling

vizualizácie vo v-ray

 

vodičský preukaz B

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV

 

Date of birth: 7.8.1988,

Čadca, Slovak republic

 

Education: 

 2011 – 2013 – Pedagogical education

(art education in primary and high 

schools)

 

2007 – 2013 – Academy of fine arts and

design, Bratislava, department of Industrial 

design

 

2010 – 2011 – Erasmus exchange, 

Hochschule fur Gestalltung, Pforzheim,

Germany

 

2003 – 2007 – School of aplied arts and design,

Bratislava, Design of wood

 

Experiences:

september 2013 till now – working as a teacher 

at School od applied arts and design, 

Bratislava

 

2012 – lecturer at Leisture center, Štefánikova

street, Bratislava

 

Another activities:

2014 – international workcamp in Lauterbach,

Germany, topic: nature and enviroment

 

june 2014 – Modrotlač (Blueprint) project, 

workshop and exhibition about slovakian 

traditional technique of textile patterning,

the organizer

 

summer 2013 – 1:1 architectural project –

realization of wooden construcion building, 

Trnavá hora, Slovak republic

 

Prizes:

Rings on water 2012 – apreciation

 

Design talent 2013 (Zlín, Czech republic

– special prize of jury

 

Another skills:

 

English language – advanced

German language – advanced (B1)

Spanish language – beginner

 

Adobe illustrator, Indesign, Photoshop

 

Rhinoceros 3D modelling

vizualizations in v-ray

 

Driving license B